Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Zjazdy w marcu

Planowane daty zjazdów w marcu to 5-6.03 oraz 19-20.03.

Z powodu trwających do 15.02. prac nad planem zajęć w II semestrze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, plan zajęć na studiach podyplomowych zostanie Państwu podany prawdopodobnie ok. 20 lutego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii - ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice