Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Godzina rozpoczęcia zajęć 24.01.

W niedzielę 24.01 zajęcia rozpoczną się o godz. 9.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii - ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice