Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Materiały

Materiały dydaktyczne do pobrania z platformy e-learningowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - moodle

Pliki do pobrania:

Informacje dotyczące prac i seminarium

Obszary zainteresowań promotorów

Deklaracja wyboru promotora

Wymogi dot. prac

 

Strona tytułowa pracy

Oświadczenie autora (w przypadku jednego autora pracy)

Oświadczenie współautorów (wspólne, wypełniane razem przez współautorów)

Oświadczenie współautora (wypełnia każdy ze współautorów osobno)

 

E-book VI edycja

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii - ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice